Reduplicated words

Any["hivyohivyo", "yuleyule", "shamrashamra", "kwelikweli", "hiyohiyo", "hatihati", "kimyakimya", "wasiwasi", "zilezile", "ndogondogo", "vilevile", "takataka", "mdogomdogo", "fupifupi", "humuhumu", "vuguvugu", "pilipili", "hawahawa", "pilikapilika", "kwambakwamba", "mmojammoja", "sawasawa", "fulanifulani", "hichohicho", "hizohizo", "mbalimbali", "kandokando", "tofautitofauti", "motomoto", "katakata", "waziwazi", "kunakuna", "madogomadogo", "majimaji", "palepale", "mbogamboga", "chembechembe", "polepole", "ombaomba", "katikati", "vidogovidogo", "hilohilo", "barabara", "VuguVugu", "hekaheka", "sanasana", "washawasha", "mafupimafupi"]